Mrb. Kurumumuzda labris güvenlik duvarı kullanıyoruz. 1 adet web Server var. Web domain adresini Server a nasıl yönlendirmeliyiz.

soruldu 02 Kas '17, 14:39

erolboncuk's gravatar image

erolboncuk
11112
kabul oranı: 0%


Merhaba.

Şöyle yönlendirebilirsiniz:

Örnegin, dış IP adresinize gelen http isteklerini, içerideki Web sunucunuza ... gibi.

Bu işlemi LMC --> Güvenlik Duvarı'ndan yapabilirsiniz. Aşağıdaki video size yadımcı olacaktır.

https://youtu.be/zbXfrHdtupM

kalıcı link

yanıtlandı 02 Kas '17, 15:32

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×4

soru soruldu: 02 Kas '17, 14:39

soru görüntülendi: 3,981 kere

son güncellenen: 02 Kas '17, 15:32

powered by OSQA