S.a Kolay Gelsin,

Ağ yapımıza Bir Server Kurdum, Active Directory ile domain grubu oluşturdum. Aynı zamanda ağımızda labris mevcut.

Cilent Bilgisayarların Domaine Dahil Olmadan İnternete Çıkmalarını Nasıl Engelleyebilirim.

soruldu 28 Kas '14, 05:09

graywolf's gravatar image

graywolf
11112
kabul oranı: 0%


Merhaba;

Filtre --> Ayarlar --> NTLM Ayarla ile Active Directory Entegrasyonunu yapın. Daha sonra Kimlik Doğrulama bölümünde sadece "NTLM Kimlik Doğrulaması"nı seçin, diğerlerini seçmeyin. Böylelikle sadece Active Directory kullanıcı adını kullanarak internete çıkmalarını sağlamış olursunuz.

kalıcı link

yanıtlandı 19 Ara '14, 15:41

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×18
×4

soru soruldu: 28 Kas '14, 05:09

soru görüntülendi: 8,969 kere

son güncellenen: 19 Ara '14, 15:41

powered by OSQA