Merhaba Wauth interface'inden wauth kullanıcı girişi yapılabilmesine ve wauth özelliğinin çalışır durumda olmasına rağmen kayıtlar altındaki "Wauth-Access-Log" içeriği boş geliyor. Yani wauth kullanıcılarına ilişkin kayıtlara erişilemiyor. Sorunun çözümü için ne yapılabilir? Tşk.ler

soruldu 23 Mar '12, 12:24

oerdebil's gravatar image

oerdebil
1
kabul oranı: 0%


Wauth İlk Ayarlarlamalarından sonra ilk 30 satırlık log sayısına ulaştıktan sonra kayıtlar bölümünde görebilirsiniz.

kalıcı link

yanıtlandı 23 Mar '12, 13:48

ahmet's gravatar image

ahmet
2233
kabul oranı: 19%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×10

soru soruldu: 23 Mar '12, 12:24

soru görüntülendi: 8,787 kere

son güncellenen: 23 Mar '12, 13:48

powered by OSQA